Թվային միջոցները երաժշտության լրացուցիչ կրթության մեջ

Երաժշտության լրացուցիչ կրթությունը սովորողի առջև ճանաչողական գործունեության սեփական փորձը խորացնելու, համագործակցային, ստեղծական, ինքնակրթության հմտությունների շրջանակը ընդլայնելու և զարգացնելու լայն ուղիներ է բացում:

Continue reading