Մանկավարժական աշխատողների գարնանային ճամբար.մարտի 26-28.աշխատաժամանակ

26 մարտի

9:00-9:30  ընդհանուր պարապմունք

9:30-10:30-  լրացուցիչ կրթության պարապմունք-սոլֆեջիո

9:40- 11.00 -կաբինետի մաքրության, հարդարման աշխատանքներ

11:00-12:00 սեղանի թենիս

12: 17:00 լրացուցիչ կրթության պարապմունքներ

27 մարտի

9:00-9:30  ընդհանուր պարապմունք

9:30-10:30-լրացուցիչ կրթության պարապմունք-սոլֆեջիո

10: 30-10:30- պարտիզապուրակային աշխատանքներ

11:30-12:00- սեղանի թենիս

12:00- 15:15 -մասնաժողովի նիստ